slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski

Via, program za projektovanje u niskim gradnjama

Program nam u jednom paketu omogućava projektovanje:
 • cesta,
 • regulacija vodotoka,
 • željeznica.
5 razloga, zašto VIA
 • EFIKASNOST PROJEKTOVANJA
  Via je prilagođena direktnim potrebama projektanata što znači da radi po principu koji je najbliži uobičajenom procesu pripreme projekta. Jer je dostup do svih elemenata projekta kroz jedan 3D model, garantirana je i direktna usklađenost i preciznost svih pripremljenih elemenata projekta - situacija, uzdužni i poprečni profili - uz promjene u samo od jednom od elemenata projekta.

 • KOMPLETNOST
  Via Vas vodi kroz cijeli proces projektiranja trase, od pripreme terenskih podataka, pa do predmjera radova.

 • KOMPATIBILNOST
  Djelovanje u okruženju AutoCAD-a, najraširenijeg CAD programa na svijetu.

 • PRILAGOĐENOST
  Prilagođenost svim generacijama projektanata, bez obzira na dosadašnja iskustva u radu sa računarima.

 • EKONOMIČNOST
  Zbog velike uštede vremena se nabava programa isplati već prilikom izrade prvog projekta. Interaktivni rad i pregledavanje poprečnih profila u situaciji i uzdužnom profilu omogućava neograničeno varijantiranje u kratkom vremenskom periodu. Svaka promjena osi ili nivelete se automatski registrira na odgovarajućim poprečnim profilima. Poprečne profile za 1 km ceste crtate nekoliko dana. Sa programom VIA taj posao obavite za par minuta.

© Copyright 2012 King IT. Sva prava pridržana.