slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
Pregled
Prednosti
Demonstracioni filmovi
Download

KingTif
Pregled


Program za prikazivanje TIFF raster crteža u AutoCAD-u.

KingTif prikazuje TIFF raster crteže koji se nalaze u trenutno vidnom području u AutoCAD-u. KingTif omogućava izbor direktorija sa kojih će se crteži prikazivati. TIFF-i se mogu nalaziti takođe i u drugom računaru u mreži. KingTif po promjeni područja u AutoCAD-u na naš zahtjev prikaže nove i odstrani TIFF-e koji se sada ne nalaze više u vidnom području AutoCAD crteža.

Poslije konačne instalacije program pokrenemo sa naredbom KINGTIF u ACAD komandnom redu.


 


© Copyright 2010-2012 King IT d.o.o. Sva prava zadržana.