slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
 
 
 

         Upoznajte proizvode našeg partnera SL-King d.o.o.

Sewer Računarski paket namijenjen projektiranju, dimenzioniranju te hidrauličkom mnogostrukom održavanju kanalizacijskog sistema. Sewer+ se primjenjuje i za izradu katastra komunalnih instalacija. [Više...]
Via Programski paket za projektiranje novih i postojećih puteva. Program je integriran u AutoCad-u. Upotrebljava se od nivoa idejnih studija, pa sve do glavnog projekta. Via pokriva kompletan proces projektiranja puteva.[Više...]
ProRail Programski paket za konstruiranje željeznica. Upotrebljava se za izradu idejnih i glavnih projekata. ProRail ima posebne mogućnosti za projekte remonta postojećih programa. [Detaljnije][Više...]
AC DKN Program za traženje presjeka s parcelama u AutoCAD-u.[Više...]
KingTif Program za prikazivanje TIFF raster crteža u AutoCAD-u. [Više...]


 
 
© Copyright 2012 King IT d.o.o. Sva prava zadržana.