slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
Pregled
Prednosti
Demonstracioni filmovi
Download

AC DKN
Pregled


Program za traženje presjeka s parcelama u AutoCAD-u.

AC DKN pročita podatke o parcelama i njihovim brojevima iz AutoCAD-ovog crteža. Podaci su u takvom obliku kao što se dobiju od GURSa u dxf datotekama.

Sa jednostavnim selektiranjem linija u AutoCAD-u dobije se lista presjeka tih linija i parcela. Lista se prikazuje u Dialog box-u. Omogućeno je i kopiranje liste iz dialog box-a u . Kopirana lista se može upotrebljavati u programima kao što su excel, word i drugi. Program se pokrene sa naredbom AC DKN u ACAD komandnom redu.


 

sewer
 
© Copyright 2010-2012 King IT d.o.o. Sva prava zadržana.