slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
Primjeri:

GIS Vodovod

GIS Vodovod
 
 
 

Web aplikacija za Upravljanje procesom kvarova na vodovodnoj mreži u Sarajevu


Za veoma složene aktivnosti procesa pronalaženja i popravke kvarova na vodovodnoj mreži grada Sarajeva, na zahtjev kompanije KJKP Vodovod i Kanalizacija Sarajevo, izrađeno je namjensko Programsko Web rješenje kao podrška GIS-a poslovnim procesima.

Na taj način tri službe ovog Preduzeća - odnosno više klijenata, izmještene na različitim lokacijama u Gradu, svoje poslovne aktivnosti obavljaju na jedinstvenoj prostornoj i numeričkoj bazi podataka smještenoj na GIS Serveru.

Ova Web Aplikacija u potpunosti modelira proces prijavljivanja kvarova, otvaranja radnih naloga, popravke kvarova. Zapisuju se sve aktivnosti, prostorno definišu kvarovi i relacijski povezuju sa ulicama, zonama vodosnabdijevanja i drugim parametrima interesantnim u ovom procesu. Elektonski se vodi tkz. Radni nalog i u svakom trenutku zna status nekog kvara, prati eventualni zastoj kod popravke i dr.

Svi prostorni-vizuelni i numerički izvještaji o ovm značajnim aktivnostima za poslovanje vodovoda dobijaju se iz tako definisane jedinstvene baze, čija primjena traje već 5 godina. U sklopu aplikacije su obrađene aktivnosti zuma na Ulicu i kućni broj, elektronsko pretraživanje digitalnog katastraskog plana vodovodne mreže, i pretraživanje svih parametara interesantnih za ovaj proces.


Projekat nadogradnje GIS-a koji smo uradili u periodu Mart-Juni 2006 godine baziran je na platformi softvera: AudoCAD Map, Autodesk MapGuide i Oracle Standard Edition i u potpunosti je koezistentno sa dotadašnjim programskim rješenjima, i predstavlja prirodan slijed daljeg razvoja GIS-a u KJKP VIK..

Ovo rješenje omogućuje online unos bilo kojih podataka na GIS server kroz AutoCAD Map i Oracle RDB, uporabom mrežne licence AutoCAD Map-a i licencu Oracle Standard Edition baze podataka. Na taj način omogućujemo uporabu preciznih alata za crtanje, svojstvenim za unos prostornih tačkastih, linijskih i poligonskih oblika. Bilo koji korisnik u WAN-u moći će direktno na GIS server-u nacrtati novi cjevovod, hidrant, zatvarač, ulicu, vodomjerno mjesto i sve druge podatke koji su do sada bili predmet ukupne baze podataka.

U dijelu koji se tiče baze podataka, svi podaci pri takvom unosu biti će zapisivani u jedinstvenu Oracle RDB, na način da se u toj bazi vrši zapis i numeričke i prostorne komponente bilo kojeg podatka.

U dijelu komunikacije GIS baze sa bazom MONV (poslovna baza podataka), omogućiti ćemo da ova baza čita zahtjevane podatke iz baze MONV, i obezbijediti da se podaci unose na jednom mjestu (do sada smo već radili određena čitanja podataka iz baze MONV).

GIS Vodovod

GIS Vodovod

GIS Vodovod
 
© Copyright 2006 King IT d.o.o. Sva prava zadržana.