slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
Usmjereni smo ka razvoju kvalitetnih informacijskih sistema sa upotrebom najkvalitetnije tehnologije kao što su: Oracle; C#; Java; .NET..
Šta je GIS?

Autodesk Map® 3D 2006, CAD, za GIS

GIS projekti
 
 
 

GIS rješenja


Šta je GIS?

GIS je sistem koji se u osnovi pojavljuje kao sistem podrške upravljanju niza procesa. Najveća primjena GIS-a uglavnom se ostvaruje u procesima u kojima se pojavljuje veliki broj različitih podataka, kartografski podaci, razni prostorni podaci, prostorna modeliranja, prostorne analize i planiranja i dr.

GIS se može koristiti na mnogo razlicitih nivoa pa samim time na različitim projektima ima različito značenje. Na početku razvoja, GIS je skup programskih alata koji se koriste za unos, pohranu, manipulaciju, analizu i prikaz geografskih, prostornih podataka. To je tehnička definicija, koja naglašava istorijski razvoj GIS-a kao kombinaciju računarom podržanog dizajna i mogučnosti rukovanja digitalnom kartografijom spojenom sa atributnim bazama podataka.

Kasnije sa primjenom, GIS je filozofija poslovanja, način upravljanja i donošenja odluka unutar organizacije. To je strategijska definicija. Iako ove definicije mogu pomoći, definisanje GIS-a zapravo nije potrebno jer se sistemi za rukovanje prostornim podacima pojavljuju u mnogo različitih oblika.

Kod izgradnje GIS-a, za razliku od običnog informacijskog sistema, najveci dio troškova čini prikupljanje prostornih podataka. Za prikupljanje i georeferenciranje (smještanje u prostor) podataka potrebna su specifieni programi i namjenski educirani kadrovi.

Međutim prikupljanje podataka, specifična kartografska obrada baznih podloga su samo početak uspostavljanja nekog GIS-a. Nakon tog početka uobičajeno se pristupa kreiranju digitalnih prostornih podataka i unosu određenih opisnih podataka, što predstavlja proces tzv. digitalizacije podataka.

Na taj način podaci u GIS-u, pored ranijih uobičajenih tabelarnih podataka sada imaju i prostornu komponentu što predstavlja osnovnu značajku GIS-a.

U zavisnosti od oblika elementa za koji se veže neki podatak, prostona komponenta može biti tačka, linija, poligon i u zadnje vrijeme topologija. Nekada se određeni podaci u zavisnosti od namjene mogu prikazivati i sa više oblika, kombinovano linija i poligon i sl.

Pored digitalnih podataka, uobičajeno je da se u GIS-u koriste tzv. rasterski podaci-obrađene karte raznih podloga, avionski snimci, satelitski snimci i dr.

Autodesk je razvio niz programskih rješenja namijenjenih za ove svrhe. Ta programska rješenja predstavljaju dovoljnu platformu za razvoj GIS-a, a mogu biti i platforma za dalju informatičku nadogradnju i izradu namjenskih programskih rješenja.

Naša kompanija je razvila niz takvih programskih rješenja za digitalizaciju zbirnog katastra komunalnih uređaja za Kanton Sarajevo, projektovanje komunalne, cestne i željezničke infrastrukture, digitalizaciju katastra zemljišta definisanog topološkim elementima digitalizacije i niz drugih.

Sa intenzivnim razvojem GIS-a u regionu, u zadnje vrijeme sve veći značaj ima distribucija i korištenje podataka unutar neke organizacije. Na taj način postiže se ostvarivanje osnovne ideje GIS-a, da kao takav bude informacioni sistem podrške osnovnim poslovnim sistemima. Podaci su dostupni svima, nerijetko se unose ON-LINE, a određeni poslovni procesi modeliraju kroz razne programske aplikacije. Takav GIS postaje u punom smislu i informacioni sistem na klijent/server platformi.

Težnje i nastojanja naše kompanije su praćenje takvih trendova, i u tom smislu nastojimo pružiti punu stručnu podršku sadašnjim i potencijalnim klijentima.

na pocetak


Autodesk Map® 3D 2006, CAD, za GIS

Autodesk Map 3D 2006 pruža močnu kreaciju i alat za editovanje GIS profesionalcima, kao i geoprostorne osobine koje su potrebne CAD i Map tehničarima.
Sada je moguće krerati, upravljati i dijeliti prostorne podatke sa snagom i preciznošću.
"Autodesk Map 3D povezuje GIS i CAD, i omogućava preglednost.

Autodesk Map je naš glavni alat za editiranje GIS okoline. Također posjeduje značajne GIS funkcionalnosti za prikazivanje prekrivanja poligona, editovanje tabela i sve to sa centralnom bazom podataka".

- Jonathan Pickus
Manager, AM/FM/GIS Division
Las Vegas Valley Water District

Detaljan opis

na pocetak


Primjeri

Digitalizacija zbirnog katastra komunalnih instalacija i ure?aja za Kanton Sarajevo

Web aplikacija za Upravljanje procesom kvarova na vodovodnoj mreži u Sarajevu

na pocetak

 
 
© Copyright 2012 King IT d.o.o. Sva prava zadržana.