Web Gis Aplikacija omogućava Urbanisti  jednostavan  pregled, pretraživanje i dostup do svih GIS podatka postojećeg stanja u Općini i izdavanja urbanističkog mišljenja za traženi objekat.

Smisao aplikacije je da urbanisti omogući brže izdavanje urbanističkog mišljenja (to su zahtjevi tipa od: da li se smije graditi neki novi objekat, pa recimo da li se može nadziđivati ili da li se može promjeniti namjena prostora itd.), ti zahtjevi su vezani za neku parcelu (katastarsku četsicu).

 OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE

 

  1. Pregled podataka

 

Aplikacija je napravljena u MapGuid-u. Prostorni podaci se pregledavaju na jednostavan  način putem interaktivne karte, korištenjem samo Web preglednika. Tako da ne postoji potreba za instaliranjem bilo kakvog softvera na korisničkim računarima.
Svi podaci su struktuirani u lejere, tako da možemo da pogledamo podatke koje želimo.

 

urbanizam 1

 

  1. Pretraživanje podataka

Aplikacija Vam omogućava vrlo jednostavno pretraživanje podataka, omogućen je zoom na ulicu, česticu i zahtjev.

urbanizam2

 

3. Prikaz podataka o objektu

Jednostavnim klikom na neki objekat (parcelu) možete dobiti podatke o tom objektu (donji lijevi okvir Properties).

urbanizam3


 

Dvoklikom na traženi objekat dobit ćete izvještaj (Zahtjev - urbanističko tehnički uslovi za izradu idejnog projekta ) sa grafičkim prikazom i atributnim podacima vezanim za taj objekat.

    urbanizam4

3. Unos i pregled Zahtjeva

Aplikacija omogućava unos novog i pregled postojećih zahtjeva. Tako da je omogućena ažurna evidencija zahtjeva kao i evidencija izdatih rješenja, jednostavna vizuelna kontrola zahtjeva na nekom području (jednostavno vidite  broj poligona – narandžastih). Vizualna kontrola unosa Vam olakšava da, kada dođe neki zathjev za neku parcelu ili susjednu parcelu – da se vidi prošli zahtjev i odgovor, tako da se  može dati jednak odgovor, da se ne dogodi dobijanje različitih odgovora - za istu parcelu dva odgovora. Omogućen je ubrzan rad – kada se jednom da odgovor za određenu parcelu, može se ponovo iskoristiti. Kada se podnosi zathjev općina obićno zahtjeva i neke dodatne dokumente (kopije plana, posjedovni list itd..). Zato aplikacija omogućava dodavanje dokumenata koji se pamte u bazi zajedno sa zahtjevom.


urbanizam5

 

4. Zoning – Pregled i unos urbanističkih zona

Zone predstavljaju područja na kojem važe neka urbanistička pravila (da li je stambeno ili poslovno, itd..).
Smisao aplikacije je da urbanisti omogući brzi uvid koja pravila važe na traženom području. Obično to znači da ga zanima koja pravila važe na jednoj parceli ( u jednoj tački). Aplikacija će prikazati sve zone ( sve nivoe ) koji pokrivaju izabranu parcelu (tačku). To znači da jednim klikom dobiju važeća urbanistička pravila na tom području.

urbanizam6

Također aplikacija omogućava unos novih zona. Zona se zapravo sastoji od poligona koji je obilježava i tekstova koji opisuju tu zonu.


Tehničke karakteristike aplikacije

King.Urbanizam korisnici: